Portal izobraževalnih iger

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani študenti že vrsto let izdelujejo računalniške izobraževalne igre, namenjene predvsem osnovnošolski ravni.

Izobraževalne igre predstavljajo eno izmed aktivnih oblik dela v procesu učenja in izobraževanja; predstavljajo premik od tradicionalnega modela poučevanja do aktivnih oblik učenja, usmerjenih na učenca.

Od klasičnih iger se razlikujejo v tem, da imajo prikrite učne cilje, še vedno pa so zabavne in imajo motivacijski učinek na igralce. Igre v ozadju temeljijo na konstruktivistični ideji, da je učenje aktiven proces, v katerem učenci sami skonstruirajo znanje z aktivno udeležbo, učitelj pa jih pri tem vodi in jim pomaga.

Z namenom spodbujanja tovrstnega učnega pristopa na Pedagoški fakulteti že leta izdelujejo računalniške izobraževalne igre. Študenti so aktivno vključeni v vse faze izdelave igre: izbiro teme, analizo podatkov relevantnih za izdelavo igre, oblikovanje zgodbe in scenarija, grafično oblikovanje, programiranje igre v izbranem okolju ter pripravo pedagoškega paketa (navodila za vključevanje aktivnosti v učni proces).

Vse izdelane izobraževalne igre so objavljene na Portalu izobraževalnih iger. Zbirka je obsežna, saj je bilo v osmih letih narejenih že prek 60 iger. Večino iger so izdelali študenti 4. letnikov Pedagoške fakultete, nekaj pa jih je nastalo v okviru diplom ter različnih (mednarodnih) projektov, kot so ALICT in drugi.

Igre pokrivajo različna področja. Največ jih je s področja računalništva, ostala pa pokrivajo področja matematike, fizike, gospodinjstva, spoznavanja okolja in likovne vzgoje. Največ iger je namenjenih osnovnošolcem, nekatere so primerne tudi za otroke v vrtcu in dijake v srednjih šolah. Igre so večinoma na voljo v slovenskem jeziku, nekaj jih je tudi v angleškem.

Portal izobraževalnih iger je na voljo na spletni strani hrast.pef.uni-lj.si/games, kjer lahko poiščete igro, ki ustreza vašim iskalnim zahtevam.

 

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on Twitter