E-izobraževanje učiteljev – zadnja brezplačna priložnost letos

Do sredine novembra se imajo slovenski vzgojitelji, učitelji in ostali strokovni delavci možnost udeležiti seminarjev ABC e-šole. Vabilo na seminarje, z datumi in kraji usposabljanj,  je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Da bi seminarji čim bolj zadovoljili uporabnike, so se izvajalci 14. oktobra 2015 zbrali v Kranju. Preskusili so tehnične novosti in seminarjem dodali razmisleke za preverjanje znanja in učenja ter za delo z učenci in dijaki iz ranljivih skupin.

Delavnice za seminarje Vključujemo e-dejavnosti v pouk, Razvojni e-listovnik za podpiranje formativnega spremljanja, Pouk z i-učbenikom in E-projektno sodelovalno učenje so vodile @SubanMojca , @tanjavec , @Sasa_Kregar , @Granfold , @majavk1 , @asambo5

1Uvodno-predavanje-Nives-Kreuh Foto: Mojca Kadivec2Del-udeležencev-Kranj 3Damjana-Šajne-o-mudlu 4Anita-Poberžnik-in-Mojca-Dolinar-o-znanju-in-preverjanju