Jazon – izobražujmo se na daljavo

Izobraževanje na daljavo je namenjeno dijakom, ki so pri pouku veliko odsotni zaradi športnega, umetniškega in raziskovalnega delovanja, bolezni ali drugih razlogov. Gradiva, ki z učiteljevim usmerjanjem omogočajo samostojno učenje, so dostopna v spletni aplikaciji Jazon. Napisana in izdelana so bila v okviru istoimenske projektne naloge Zavoda RS za šolstvo. Na voljo so gradiva za samostojno učenje zgodovine, geografije, psihologije in matematike. Gradiva za posamezne letnike in predmete gimnazijskega izobraževanja se še dopolnjujejo.

Gradiva vključujejo naloge in aktivnosti, ki omogočajo samostojno učenje in preverjanje znanja s pomočjo učbenikov in dodatnih virov ter literature. Spremljanje in vrednotenje znanja na daljavo pa omogoča e-Listovnik Dijake mnoge dejavnosti v gradivih Jazon usmerjajo  v učenje in načrtovanje dela v e-Listovniku.

O poučevanju zgodovine na daljavo s pomočjo gradiv Jazon je na voljo članek  Predmet zgodovina v projektih E-šolstvo in Jazon (Zgodovina v šoli, letnik 20, številka 3-4, stran 11 – 20) ter članek o e-izobraževanju in vrednotenju znanja na daljavo v športnih oddelkih v priročniku Izzivi razvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijski praksi. (Zgodovina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 163–170).

Za spremljanje in vrednotenje znanja na daljavo v e-Listovniku učitelji lahko pridobijo znanje v okviru seminarja SEM Listovnik (portfolio) učitelja/vzgojitelja (K2) ali pa v okviru delavnic Uvajanje in uporaba storitve e-Listovnik. Dostopna sta dva posnetka:  prvi in drugi.

Tudi na povezavi

Pripravila: Vilma Brodnik

Jazonova vstopna spletna stranPlod štiriletnega dela

 

Jazonov pozdravni logoElegantna možnost za učenje na daljavo