Poplava in terensko delo

Gimnazija Brežice, Občina Brežice, Agencija RS za okolje, Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Zavod RS za šolstvo so danes dopoldne sodelovali na promocijskem dogodku: postavili so oznako o zabeleženi višini vode reke Save. Dogodka so se udeležili tudi hrvaški geografi, ki nameravaji podobne dejavnosti razširiti vzdolž Save.

O pomenu postavljanja tabel so spregovorili Florjana Ulaga, Peter Frantar, brežiški župan Ivan Molan, Maja Brozović, predstavnica Parlamenta mladih savskega porečja in Mitja Bricelj z Ministrstva za okolje in prostor, ki je mlade povabil v Bohinj, kjer bo ob dnevu najdaljše slovenske  reke – 1. juniju, potekal Savski parlament mladih ob dnevu Save.

Prvošolci brežiške gimnazije so opravili terensko delo o poplavljanju in zadrževanju vode. Rezultate so predstavilili udeležencem dogodka. Biološko, fizikalno in kemično so primerjali vodo iz Save, Krke in Gabernice, raziskali pa so tudi vplive naravnih in družbenih dejavnikov na poplavno ogroženost. Terensko delo je potekalo v okviru preiskovanja možnosti, da se raziskovanje izvede v času ene šolske ure; naloge, ki si jo je za pomoč učiteljem pri uresničeavnju učnega načrta za geografijo zadal Zavodu RS za šolstvo.

Skrbnik nameščenih tablic na obeh straneh Save bo Brodarsko turistično društvo Mostec.

Organizatorji so se zahvalili udeležencem. Dijaki so ugotavljali, če je možno poplave napovedovati po občutku ali tudi računsko.

Kratek film tudi na Arnes Video