23. državno tekmovanje iz znanja geografije

Prihajajoči dan Zemlje (22. april) so obeležili tudi mladi geografi. V Rušah je 13. aprila 2018 potekalo 23. državno  tekmovanje iz znanja geografije. Organizirala in gostila ga je OŠ Janka Glazerja. Tekmovalni del je ob pomoči učiteljev-mentorjev pripravil Zavod RS za šolstvo.

Šola je tekmovalce in mentorje počastila s kulturnim programom, o pomenu tekmovanja pa sta spregovorila Ladislav Pepelnik, ravnatelj OŠ Janka Glazerja Ruše, in Vera Bevc, predstojnica mariborske enote ZRSŠ. Navodila za tekmovanje in posebej za terenski del je pojasnil Danijel Lilek, pedagoški svetovalec za geografijo na ZRSŠ in tekmovalni koordinator.

V prvem delu tekmovanja se je 141 osnovnošolcev in 71 srednješolcev na terenskem obhodu seznanilo s pokrajinsko podobo Ruš in okolice. Natančno opazovanje je bilo pomembno, saj so potrebovali informacije, ki so jih kasneje uporabili pri pisanju odgovorov o terenskem delu.

V času ocenjevanja nalog so gostitelji tekmovalce popeljali na ekskurzijo v elektrarno Fala, predstavili aplikacijo Mozabook, pripravili predavanje in film o Nepalu ter organizirali športna tekmovanja. Uradni rezultati so na voljo na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Letos je na šolski ravni nastopilo 5213 učencev – 1728 šestošolcev in sedmošolcev ter 3885 osmošolcev in devetošolcev, in 2112 srednješolcev – 1620 v gimnazijski skupini in 492 v skupini dijakov, ki imajo v programu manj kot 140 ur geografije. Najboljši srednješolci so si priborili pravico do sodelovanja na svetovni geografski olimpijadi julija v Kanadi, organizator pa išče tudi možnost, da bi se štirje najboljši dijaki in štirje najboljši učenci udeležili olimpijade Jugovzhodne Evrope konec junija v Romuniji.

Prijava tekmovalcev in prevzem daril.

Svečano odprtje 23. državnega tekmovanja iz znanja geografije.

Ravnateljev pozdrav in predstavitev Ruš, umeščenih nekje med Goričko v Piran. Tako je namreč zapel in zaigral šolski bend med kulturnim programom.

V imenu ZRSŠ je tekmovalcem zaželela uspešno popoldne, mentorjem pa se zahvalila za predano delo, Vera Bevc – tudi zaslužna, da se je v šolskem letu 1995/96 tekmovanje v Sloveniji sploh pričelo.

Danijel Lilek, državni tekmovalni koordinator z najdaljšim stažem.

Na startu so tekmovalci prejeli navodila za terensko opazovanje.

Tekmovalci so raziskovali tudi prometno povezanost Ruš.

Mentorji usklajujejo merila za vrednotenje odgovorov o spremembi namembnosti prostorov Tovarne dušika Ruše.

Pri organiziranju tekmovanja so pomagali študenti oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Mariboru; tudi pri vnašanju rezultatov v strežnik DMFA.

Vsako leto se geografskega tekmovanja udeleži okoli 7.500 učencev in dijakov. (Vir: strežnik DMFA)

Tvitni ključnik #GeoTekm