3. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju – Biti in sobivati v jezikih

11. in 12. aprila 2018 je v organizaciji Zavoda RS za šolstvo v Kongresnem centru Thermana v Laškem potekala 3. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju.

Predavatelji in učitelji-praktiki so skladno z geslom konference Biti in sobivati v jezikih v svojih prispevkih poudarili raznojezičnost posameznika kot sodoben način komunikacije, jezik kot identiteto in vrednoto, pomen in vlogo učnega jezika, učenje in poučevanje jezikov po vsej vertikali, pouk književnosti od vrtca do srednje šole ter poučevanje in razvijanje jezika v digitalnih okoljih.

Udeleženci konference so razmišljali o pedagoških izkušnjah pri poučevanju jezikov, sooblikovali modele za medjezikovno in medkulturno povezovanje in spoznavali metode za jezikovno poučevanje ranljivih skupin učencev.

Plenarna predavanja strokovnjakov so bila nadgrajena s predstavitvami iz pedagoške prakse v šestih različnih sekcijah ter enajstih različnih tematskih delavnicah.

Organizatorji se udeležencem zahvaljujejo za soustvarjanje konference.

Vabljeni k ogledu kratkega filmskega povzetka konferenčnega utripa. Tvitni niz pa je na voljo na tvitni steni.