S sodelovanjem do boljše telesne priprave v Eramsus+ KA2 projektu CELL

Na OŠ Dramlje smo vključeni v dvoletni Erasmus+ projekt CELL, katerega glavni cilj je z metodo sodelovalnega učenja učence spodbuditi k prevzemanju odgovornosti za lastno delo in znanje.

Ena od aktivnosti je tudi telesna vzgoja skozi prizmo sodelovalne metode. Učenci in učitelji partnerskih šol smo tako posneli in objavili kar 75 različnih filmčkov s telesnimi vajami pri katerih je potrebno sodelovanje dveh ali več oseb. Ker si partnerji želimo, da bi to zbirko videlo in jo pri svojem delu ali v prostem času uporabilo karseda veliko učiteljev, otrok in ostalih zainteresiranih posameznikov, so koordinatorji projekta v Španiji uredili poseben kanal na spletni strani Vimeo, kjer so posnetki z opisi prosto dostopni: https://vimeo.com/channels/1357421

V maju 2018 bomo to aktivnost nadgradili in v okviru prve kratkotrajne izmenjave učencev v športnem parku OŠ Dramlje uredili vadišče, kjer bo ciljna vadba fartlek trening in bo opremljeno z informacijami o sodelovalnih vajah na posameznih postajah (segmenti trim steze). V trajnostno uporabo bo vadišče predano učencem osnovne šole in vsem krajanom Dramelj in širše okolice. Na ta način bomo s tem delom projekta pozitivno vplivali na splošno telesno pripravljenost ene od naših ciljnih skupin, torej krajanov Dramelj in okolice, ki športni park v prostem času že pridno uporabljajo, a do sedaj niso imeli možnosti vodene in ciljno usmerjene vadbe na tem objektu.

Prispevek: Mitja Logar, koordinator, OŠ Dramlje