Tabla o visokih vodah tudi v Dornberku

Po Sloveniji se nadaljuje postavljanje oznak za visoke vode, s katerimi želijo ozaveščati ljudi, kako nepredvidljiva je lahko voda. Posebno vlogo imajo pri postavi šole, saj so table odlično izhodišče za terensko delo in učenje o vodi.

V petek, 11. maja 2018 je bila postavljena v porečju Vipave v Dornberku. Na dogodku so bili navzoči učenci OŠ Dornberk z učiteljico Tatjana Pahor, ki je organizirala dogodek, predsednica sveta Krajevne skupnosti Dornberk Štefka Susič, vodja Kabineta župana MO Nova Gorica Andrej Markočič, predstavnika KS Prvačina Albert Gregorič in Miran Cotič, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Mitja Bricelj, predstavnik Agencije RS za okolje Peter Frantar in predstavnik Zveze geografov Slovenije Mirsad Skorupan. V kratkih nagovorih so poudarili pomen modrega gospodarjenja z vodami in uporabnost motivacijskih tablic za pouk in za ozaveščanje krajanov.