Finiš pred odhodom geografov v Quebec

Šest tednov po srečanju na Jesenicah so se dijaki s svojimi mentorji pripravljali doma. 4. in 5 julija pa so se zbrali na zadnjih skupnih pripravah v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Medved.

Največji del priprav so namenili vrednotenju pokrajine in vrednotenju načrtovanja prostorskih posegov v in na terenu, ki so ga na Medvedjem Brdu sami preiskali. Oblikovali so plakat, ki bo na tekmovanju predstavljal Slovenijo. Tema plakata bodo piranske soline. Dogovorili so se tudi o potovalnih podrobnostih.

Tekmovanje bo potekalo od 31. julija do 6. avgusta 2018 v Quebecu. Tekmovalci, ki bodo potovali v Kanado, so Aljaž Kravanja z Gimnazije Koper, Job Stopar z Gimnazije Kranj, Tevž Jevšnikar s ŠC Ravne na Koroškem in Luka Kambič z Gimnazije Jesenice. Spremljala jih bosta Danijel Lilek z Zavoda RS za šolstvo in Mirjam Martinuč Bernard z Gimnazije Jesenice.

Tekmovalci se pripravljajo po predpisani literaturi, trenažni vidik priprav, tako kot pri maturi,  pa najlažje uresničujejo z reševanjem nalog s prejšnjih tekmovanj.

Tekmovalci morajo geografski problem svoje države predstaviti tudi na plakatu. Prepričljivost sporočila v neuradnem delu tekmovanja ovrednotijo in z nalepljenimi smejki določijo udeleženci sami.