Učitelji veselo delovni že avgusta

Ko so učenke in učenci ter njihovi starši razmišljali, da se bo počasi ‘začela šola’, so se učiteljice in učitelji že strokovno izpopolnjevali, da bo pouk v tekočem šolskem šolskem letu in kasneje kar se da kvaliteten.

Študijske skupine za učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji, bodo v šolskem letu 2018/2019 potekale v mesecu oktobru in novembru, ko se bo vsebina študijskih srečanj nanašala na spremljanje napredka učenca ob presojanju dokazov o učenju in znanju in na vključevanje vseh učencev v učni proces. Del študijske skupine pa bo namenjen izmenjavi izkušenj in seznanjanju z aktualnimi novostmi. Prav tako se oktobra ali novembra srečajo učitelji družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov.

Avgusta 2018 pa so se študijskih srečanjih udeležili učiteljii biologije, gospodinjstva, kemije, naravoslovja, fizike, matematike, tehnike in tehnologije, računalništva, glasbene umetnosti, športa in slovenščine.

Srečanja so potekala na različnih šolah v Sloveniji, nekaj foto utrinkov pa je nastalo 28. avgusta v Osnovni šoli Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici, kjer so se srečali učitleji fizike, matematike, računalništva ter tehnike in tehnologije.