Konferenca Mladi in identiteta

Na Brdu je potekala 1. konferenca DUH o mladih in identiteti. Sodelovalo je 350 učiteljev in vzgojiteljev ter 75 predavateljev in vodij delavnic. Udeležence je pozdravila Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pohvalila je organizatorje, udeležencem pa zaželela uspešno delo. Sestavni del konference je bila tudi predstavitev glasbene, likovne, dramske in filmske ustvarjalnosti osnovnošolcev in srednješolcev.

Uvodni predavatelji na konferenci Družbolovje, umetnost, humanistika (DUH) so bili  Matej Hriberšek, Renata Salecl in Nadja Gnamuš. Ponudba dopoldanskih in popoldanskih delavnic je bila pestra: Migracije, narod, identiteta; Migracije v svetovnem prostoru; Ideniteta, državljanstvo, medkulturnost; Biti in sobivati; Identiteta mladih; Prispevek psihologije k identiteti dijakov in učiteljev; Film in identiteta mladostnika; Vloga in vplivi slik/podob pri oblikovanju identitete učencev in učiteljev; Likovna umetnost in identiteta otrok in mladostnikov; Glasbena umetnost in glasbeno šolstvo; Branje za DUH-ovno znanje; Individualna in kolektivna identiteta; Umetnost, medijska kultura in konstrukcija identitete; Škodljivost t. i. pobarvank za likovni in ustvarjalni razvoj otrok in mladine; Odprta tribuna zamisli in stališč.

Na voljo sta zbornik povzetkov in kratek film o dopoldanskih dogodkih na konferenci.

Povzeto po ZRSŠ.

Udeleženci

Priprave

O branju

Migracije in geografija.

12 zvezd pomeni popolnost

Likovni izziv

Je šolanje res brezplačno? Ustavni ustvarjalni dramski izziv.