Krepitev sodelovanja med šolami in Ministrstvom za okolje in prostor

V Ljubljani je na Agenciji RS za okolje 8. oktobra potekalo delovno srečanje za krepitev sodelovanja med šolami in Ministrstvom za okolje in prostor. Udeležence sta pozdravila Mitja Bricelj, v imenu Ministrstva za okolje in prostor, in Klemen Bergant, v imenu Agencije RS za okolje.

Nato so bile učiteljem predstavljene možnosti za tesnejše sodelovanje med šolami in nabor projektov in dejavnosti, ki se vključujejo v šolske programe, jih dopolnjujejo in oskrbujejo z učnimi gradivi. Posebej so bili navedeni programi, ki se navezujejo na učne načrte in omogočajo učencem in dijakom pridobivanje predmetnega znanja in veščin sodelovanja, raziskovanja in prikazovanja oziroma objavljanja ter ozaveščanja za gospodarjenje s prostorom in varovanja pred naravnimi nesrečami.

Ana Kambič je predstavila delovanje Savskega parlamenta – organiziranja mladih, ki9 so se gospodarske rabe porečja Save lotili s turistične perspektive. Mitja Bricelj je povabil k sodelovanju v nagradnih natečajih. Florjana Ulaga in Peter Frantar ste kronološko in in razvojno orisala zanimivi in učinkoviti projekt Visoke vode, v katerem je doslej bilo postavljenih prek 50 tabel, ki otnačujejo visoke vode. Table opozarjajo državljane, za šole pa so uporabne kot učno sredstvo. Nataša Mrak je prikazala na letošnjem Blejskem vodnem festivalu nagrajeni film OŠ Bohinjska Bistrica.

Poleg vprašanj, ki so jih zastavili učitelji, so si ob koncu ogledali tudi prostore, iz katerih Arsovi uslužbenci sporočajo vremenske in hidrološke napovedi.

Mitja Bricelj

Klemen Bergant

Ana Kambič

Peter Frantar

Florjana Ulaga

Soba za vremenske napovedi

Del udeležencev iz slovenskih šol