Mesec prostora: Zelena infrastruktura v praksi

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se je pridružil pobudi Ministrstva za okolje in prostor, da bi v okviru meseca prostora – oktober – obravnavali prostorske procese in izzive, s katerimi se sooča Slovenija. V ospredju letošnjih strokovnih dogodkov je zelena infrastruktura.

10. oktobra so v dopoldanskem delu predavatelji predstavili širši (evropski) kontekst razumevanja in rabe zelene infrastrukture; zeleno infrastrukturo na stiku Alp, Jadrana in panonskega območja; zeleno infrastrukturo v okviru prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije; zeleno infrastrukturo v urbanem območju in na podeželju. Popoldne so študenti v delavnici razmišljali in ustvarjali praktične rešitve o konceptu zelene infrastrukture v Brkinih. Primeri, ki so nastali, so v zeleno infrastrukturo Brkinov vključevali tudi šole ter učence in zanimive dejavnosti zanje.

Več na povezavi.

Kolesarski zemljevid Brkinov in okolice niza in obiskovalcem ponuja veliko elementov zelene infrastrukture.

Študenti geografije so med svojim terenskim raziskovanjem o preučevanem območju posneli tudi film.

  Eva Šabec je sovodila delavnico in študentom predstavila, katere njihove zamisli je že sedaj možno vključiti v turistično ponudbo Brkinov.

Delovna skupina je pripravila načrt športnega dne, ki vključuje različne raziskovalne, tekmovalne, domoznanske in gibalne dejavnosti učencev.

Delavnico je vodila Irma Potočnik Slavič.

 

One thought on “Mesec prostora: Zelena infrastruktura v praksi