Delavnica o vodi

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode in Inštitut za vode RS so 9. novembra pripravili delavnico “Živeti z vodo, obalo in morjem”. Teme delavnice so bile povezovanje vodnih direktiv, rezultati strokovnih podlag in projektov ter pilotni projekti zelene infrastrukture. Dogodek je bil pripravljen v letu kulturne dediščine 2018 in ob razstavi Živeti z vodo.

Udeležence so pozdravili Matevž Čelik Vidmar, direktor MAO, Bojana Cipot, koordinatorka makroregionalnih strategij EU na MZZ , in Ana Kambič, predsednica parlamenta mladih porečja Save. Osrednjo predstavitev je imel Dragan Zeljko, izvršni sekretar mednarodne komisije za porečje Save. Mitja Bricelj  je orisal projekte na Muri, Igor Lipovšek vključevanje šol, Mavricij Humar Vizijo za Vipavo, Iztok Škerlič Vizijo za Obalo,  Barbara Breznik Načrt upravljanja z morskim okoljem, Metka Gorišek, Peter Suhadolnik in Sašo Gorjanc pa projekt EU Grevslin.

Po predstavitvah so v okrogli mizi udeleženci razpravljali o možnem sodelovanju in večjem ozaveščanju javnosti ter vključevanju šol v projekte.

Delavnico je koordiniral dr. Mitja Bricelj z Ministrstva za okolje in prostor, ki je pred delavnico tudi vodil po razstavi Živeti z vodo.

Dragan Zeljko, izvršni sekretar mednarodne komisije za porečje Save

Udeleženci so bili iz podjetij, ministrstev, inštitutov in nevladnih organizacij.

Ana Kambič, predsednica parlamenta mladih porečja Save.

Predstavniki fakultet in šol.

Okrogla miza o izzivih medregionalnega povezovanja in vključevanja javnosti v projekte.