Jesenska študijska srečanja za učitelje osnovnih šol se iztekajo

Študijska srečanja so četrtstoletna oblika izobraževanja učiteljev. V času spreminjanja učnih načrtov so se imenovala študijske skupine in so potekala trikrat letno. Po dveletni prekinitvi pred petnajstimim leti so se programsko razrahljala in preimenovala. Organizacijsko so prostovoljna in odprta oblika srečevanja učiteljev, ki v anketi odgovarjajo, da bi si želeli več tovrstnih oblik, ki so regionalno umeščena po vsej Sloveniji.

Štiriurno jesensko srečanje je potekalo v živo, zimsko pa bo potekalo v spletnih učilnicah. Rdeča nit oz. osrednja tema je že peto leto formativno spremljanje, v enem delu pa pokrivajo predmetno didaktiko po željah učiteljev. Pri geografiji so bilo to: delo z viri, preverjanje in delo strokovnih aktivov.

Saša Petejan, Zavod Apis, o zgodovinskem spominu na fašistična taborišča na študijskem srečanju v Izoli..

Na študijskem srečanju za geografe in zgodovinarje je Boris Hajdinjak prikazal didaktične možnosti, ki jih ponuja mariborska Sinagoga.

Pedagoški svetovalec za zgodovino Vojko Kunaver je predstavil življenje in delo Rudolfa Maistra.

Eden od poudarkov študijskih srečanj se je motivacijsko znašel tudi na majici: Preverjajte in povratno informirajte sprotno (2. in 3. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju ...) !