Spletišče Uporabna geografija

Na Arnesovi Mreži znanja 2018 je bilo predstavljeno tudi spletišče Uporabna geografija. Spletišče je nastajalo dve leti, zaključevanje pa je bilo podprto tudi s projektom v okviru Arnesovega programa SIO-2020, ki ga financiratai Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj Evropske unije.

Spletišče je bilo sprva zamišljeno kot prenova “Načrtovalca šolskih ekskurzij“, nastalega v letih 2009 in 2010,  a je bil med nastajanjem vsebinsko in tehnološko prenovljen in razširjen. Poleg podpore pripravi in izvajanju šolskih (ne le geografskih) ekskurzij zdaj nudi tudi okolje, v katerem bomo zbirali, razvijali, komentirali mobilne in spletne geoinformacijske aplikacije, širili in izmenjevali znanje na področju merilnih in drugih naprav za terensko raziskovanje, ter podpirali uporabo drugih IT-pripomočkov. Pomemben del spletišča predstavljajo tematski forumi, na katerih lahko uporabniki izmenjujejo informacije, predlagajo izdelavo novih mobilnih aplikacij, poročajo o izkušnjah z uporabo izbranih orodij ali spletišča in predlagajo izboljšave.

Načrtujejo se različna srečanja in delavnice s študenti, učitelji geografije in drugimi, ki jih uporaba spletišča zanima. Na njih se bo spodbujalo podajanje izboljšav in dopolnitev: izdelavo novih mobilnih aplikacij, posnetkov z droni, razprave o merilnih napravah in podobno. Spletišče je javno dostopno. Registrirati se je potrebno le, če želite dodajati nove vsebine (na primer nove ekskurzije) ali objavljati na forumih.

Za prvi poskus geografskega firbcanja se predlaga preskus orodja “Iskanje po zemljevidih”, ki ga na pametnem telefonu z vklopljenim GPS-om lahko uporabite kot mobilno aplikacijo na vašem prvem sprehodu okoli doma.

Glavni oblikovalci so bili dr. Marko Krevs, dr. Blaž Repe, Mirsad Skorupan, dr. Tatjana Kikec, Mitja Podreka, Ivan Primorac in Matej Šiško,

Iz predstavitve dr. Marka Krevsa povzel I.L.

Dr. Blaž Repe na plenarni predstavitvi na konferenci Mreža znanja 2018.

Dr. Marko Krevs, dr. Tatjana Kikec in Mitja Skorupan med predstavitvijo na delavnici v okviru Arnesove konference.

Na delavnici so odeleženci previ preskusili spletišče in pohvalili njegovo vsestranskost in medpredmetnost.