UPS – Učeča se profesionalna skupnost – učimo se drug z drugim

Kratki film je bil posnet v sodelovanju s šolami, vrtci, organizacijo za izobraževanje odraslih, fakultetami, podjetji, strokovnjaki s področja izobraževanja učiteljev in predstavniki Zveze aktivov svetov staršev kot iztočnica za razpravo v tematskih skupinah konference UPS, ki je potekala 3. oktobra na Brdu pri Kranju.

Konferenco so organizirali Eurydice Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in CMEPIUS.

Vir: Eurydice, 26.11.2018