Dejavni pristopi k preprečevanju onesnaževanja tal

V Sloveniji so svetovni dan tal obeležili s srečanjem Slovenskega partnerstva za tla. Srečanje je bilo 5. decembra 2018 na Agenciji RS za okolje v Ljubljani.

Letošnji slogan svetovnega dneva, s katerim želi FAO pozornost svetovne javnosti osredotočiti na problem onesnaževanja tal, je »Dejavno preprečuj onesnaževanja tal« (»Be the solution to soil pollution”). Zato FAO nagovarja svetovno prebivalstvo z vprašanji in dejstvi:
Ali veste, da 1/3 na planetu proizvedene plastike, konča v tleh in jih s tem onesnaži?
– Ali veste, da je 33 % tal na Zemlji že degradiranih?
– Onesnaženost tal je planetarni problem, posledice že čutimo v onesnaženi hrani, vodi, ki jo pijemo in zraku, ki ga dihamo.
Združimo moči in prispevajmo k preprečevanju onesnaževanja tal.

 

Na srečanju so udeleženci poslušali predavanja:

  • Izsledki naloge »Tla Slovenije: geokemično ozadje in zgornja meja naravne variabilnosti kemičnih elementov«, dr. Mateja Gosar, Geološki zavod Slovenije
  • Izsledki projekta CRP »Standardi kakovosti tal v povezavi s prehajanjem potencialno nevarnih snovi v prehranjevalno verigo«:
    • Primernost tal z naravno povečanimi koncentracijami niklja za pridelavo hrane, dr. Helena Grčman, Biotehniška fakulteta in
    • Onesnaženost živil iz Slovenije s strupenimi elementi in vpliv na zdravje, dr. Stanka Kirinčič, Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Dejavnosti, povezane s stanjem tal z vidika onesnaževanja, dr. Janja Turšič, Agencija RS za okolje
  • Predstavitev plakata “Onesnaženje tal – skrita nevarnost” in “Alpskega partnerstva za tla”, dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije.

Po predavanjih je potekala razprava udeležencev.