Ali je možno uskladiti šolska merila vrednotenja učnega izdelka?

Na Zavodu RS za šolstvo poteka razvojna naloga, katere namen je preskusiti možnost usklajevanja meril učenčevih ali dijakovih izdelkov na državni ravni. Učitelji geografije, ki sodelujejo pri razvojni nalogi, so razmišljali o terenskem delu, izdelavi zemljevida, plakata ali prospekta, pisanju geografskega opisa, poskusu oz. eksperimentu in orientiranju na terenu. Na delovnem srečanju se je sedemnajst sodelujočih učiteljev odločilo za risanje zemljevida.

Nastalo je 400 različnih zemljevidov, s katerimi so zaznali kartografske sposobnosti in domet mladih. Zemljevide so razvrstili v skladu s tem, kateri so presegli začetna pričakovanja in merila, ki so si jih zadali učenci in dijaki sami. Na delavnici, ki je bila 28. novembra v Ljubljani, so predstavili izdelke in ugotavljali, ali je možno za risanje zemljevidov, ki je v učnih načrtih za geografijo opredeljeno kot temeljna veščina, uokviriti v enotna, splošna in univerzalna vrednotenjska merila. Ugotovitve bodo pozimi strnili v shemo in jo dokončno sprejeli ali zavrnili na srečanju, ki bo marca. Do takrat pa bodo stalno komunicirali v spletni učilnici.

Povzeto po ZRSŠ >>>