Druge Evropske statistične igre za srednješolce

Statistični urad RS (SURS) ponovno organizira srednješolsko tekmovanje Evropske statistične igre. Namenjeno je dijakom, da osvojijo dodatno znanje iz statistike ter spoznajo pomembnost statističnih podatkov in njihovega pravilnega razumevanja.
Tekmovanje je tudi priložnost za profesorje, da dijakom z uporabo uradnih statističnih podatkov približajo statistiko, jim pomagajo razvijati nove veščine in zamisli ter širiti nova področja raziskovanja.

Zbiranje prijav na tekmovanje se je že pričelo. Na spletni strani www.stat.si/igre je dostop do obrazca, kjer lahko profesorji – mentorji prijavijo svoje ekipe in kjer so dosegljive vse informacije. Prijave se zbirajo do vključno 14. 1. 2019.

V sklopu promocijskih aktivnosti tekmovanja bo SURS v sodelovanju s Statističnim društvom Slovenije že prihodnji teden začel izvajati brezplačni seminar na temo statistične pismenosti in promocije Evropskih statističnih iger 2019.
Seminar je namenjen vsem srednješolskim profesorjem, ki se na različne načine srečujejo s statistiko, še zlasti profesorjem geografije, matematike, informatike, ekonomije. Udeležba na tekmovanju ni pogoj za udeležbo na seminarju.
Glavni predavatelj bo prof. dr. Andrej Blejec, na seminarju pa bodo prisotni tudi koordinatorji tekmovanja iz SURS, ki bomo podali vse najpomembnejše informacije v zvezi s tekmovanjem.

Seminarja se lahko udeležite na 4 različnih lokacijah v Sloveniji:

  • 10. 12. 2018 ob 15. uri, Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, Kranj
  • 14. 12. 2018 ob 15. uri, Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, Celje
  • 17. 12. 2018 ob 15. uri, Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, Ajdovščina
  • 7. 1. 2019 ob 15. uri, Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, Ljubljana

Prijavite se na http://bit.ly/ssprijava. Vsi zainteresirani za seminar v Kranju naj s prijavo pohitijo, saj je prijavnico treba oddati že do četrtka (6. 12. 2018).

Za udeležbo v Celju se prijavite do srede, 12. 12., v Ajdovščini do četrtka, 13. 12., ter v Ljubljani do četrtka, 3. 1. 2019.