Mednarodna konferenca Zaživimo z vodo

Društvo učiteljev geografije Slovenije vabi na 1. mednarodno konferenco »Zaživimo z vodo«. Konferenca bo 31. maja in 1. junija v Podsredi in Bistrici ob Sotli. Z njo želijo medsebojno izmenjati zanimive in poučne pristope pri poučevanju geografije in drugih predmetov ter predstaviti načine za odgovorno ravnanje z vodnimi viri. Učitelji so vabljeni, da predstavijo izkušnje in primere poučevanja mladih o vodi. Organizatorji pričakujejo predstavitve različnih učnih strategij, novosti, terenskega dela, uporabe IT in podobno, s katerimi je spodbujana učenčevo, dijakova in učiteljeva ustvarjalnost.

Glavne poudarke in usmeritve o pomenu vodnih virov in njihovem umeščanju v pouk ter urejanju vodotokov bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje učiteljev geografije in sorodnih ved. Udeleženci, ki želijo z referatom in pisnim prispevkom sodelovati, naj preberejo razpis in se prijavijo do 5. februarja.

Tematski sklopi so: Kozarec čiste vode, prosim!, Ko reka prestopi meje ali presahne , Ko si zmočim noge ali terensko delo ob vodi, Brez vode ni življenja, Voda povezuje, Voda je dajala, mi daje in bo dajala energijo, Trajnostna raba vodnih virov.

Več, vključno s prijavnico in navodili za izdelavo referata, na predstavitveni strani konference