#raziskovalnica – vprašanji o učbenikih in učnih načrtih

Mnenje o učnih načrtih.

Tvitna #raziskovalnica ZRSŠ je zaključila svoje več kot triletno delo. V njej se je nabralo obilo predlogov in zamisli za boljše šolsko delo, ki so spravljene v arhivu.

Zadnji vprašanji sta se nanašali na odnos do učbenikov in do učnih načrtov. Kot težavo učbenikov so tvitarji izpostavili obsežnost in pretirano didaktičnoct. V razpravi so opozarjali, da so vse bolj vodilo pouka in vse manj učni vir oziroma besedilo in gradivo, ki se ga učenec ali dijak lahko loteva študijsko.

Če bi sodili po oceni učnih načrtov, jih ni treba spreminjati. Nekateri so opozarjali na obsežnost, drugi pa so odgovarjali, da jih je treba brati ciljno in da zelo velik delež učnih načrtov zasedajo didaktična priporočila, standardi in splošne usmeritve; tistega, kar je treba “predelati”, je komaj četrtina.