9. Kocenov geografski pohod

Blaž Kocen (1821-1871) je geograf in kartograf ter ustvarjalec atlasov. Poučeval in služboval je v Celju, Ljubljani, Gorici, Olomoucu in na Dunaju. Najboljši srednjeevropski šolski atlasi še vedno nosijo zaščitno znamko Kotzen. V njegov spomin Turistično-olepševalno društvo Ponikva, Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva in Društvo učiteljev geografije Slovenije v času cvetenja velikonočnice pripravljajo tradicionalni pohod.

Jutranji pohod je namenjen učencem, ki ob poti opravljajo učne naloge, dopoldanskega, ki traja približno štiri ure, pa se udeležijo občani in geografi iz vse Slovenije. Ker se Kocenovega pohoda “za odrasle” udeleži tudi veliko učiteljev, je naravnan izobraževalno. Razlage in krajša predavanja ob poti in v Kocenovi spomniski hiši so prispevali Slava Kovačič, Rožle Bratec Mrvar in Zlatko Zevnik.

Po obisku rastišča velikonočnice je imel zanimivo, uporabno in poučno predavanje dr. Blaž Repe z geografskega oddelka Filozofske fakultete v Ljubljani. Njegova predstavitev Digitalno prikazovanje geografskih vsebin nikogar ni pustila ravnodušna, saj se je razvila živahna razprava; polemična v točki, ali lahko virtualna predstavitev zamenja in izpodrine neposredni obisk pokrajine. Predavatelj je predstavil tudi portal Uporabna geografija.

Obvestilne table ob učni poti. Vodnika sta Blaže in Nežica (v nedeljski šoli)
Spominsko obeležje ob Kocenovi spominski sobi.
Za obiskovalce je najbolje, če parkirajo pri šoli in rastišče velikonočnice obiščejo peš.
Velikonočnica je plaha roža, ki jo je težko opaziti. Foto: Ivan Kolenko.
V spomladanskem snegu. Foto: Ivan Kolenko
Trio. Foto: Ivan Kolenko
Ko jo veter nastavi fotografu. Foto: Ivan Kolenko
Blaž Repe med predavanjem.

Film na Arnes Video