Poplave so del našega vsakdana

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani je skupaj s Komisijo za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za okolje 21. sušca 2019 organiziral dogodek z naslovom Poplave so del našega vsakdana. Na predavanjih in okrogli mizi so sodelovali geografi – predstavniki različnih strokovnih in izobraževalnih institucij (ARSO, DRSV, MOP, FF, ZRSŠ, IzRK ZRC SAZU, UP FHŠ)

V predavateljskem delu so probleme in dejavnosti predstavili Marjan Jarnjak, Peter Frantar, Florjana Ulaga, Marko Krevs, Karel Natek in Igor Lipovšek. Na okrogli mizi so se jim pridružili še Dušan Plut, Mitja Bricelj, Nataša Viršek Ravbar in Gregor Kovačič. Moderator je okroglo mizo duhovito zaključil: “Znamo in vemo. če pa želimo biti slišani – gremo na živce.”

Irma Potočnik Slavič, predstojnica geografskega oddelka FF, je ob odprtju dogodka izhajala iz praznovanja 100-letnice geografije na ljubljanski univerzi.
Drago Natek je z ilustrativnimi nesmisli gradbenih posegov v pokrajino učinkovito zaključil predavateljski del dogodka.
Del okroglega omizja

V hodniku so odprli razstavo o poplavah, ki je na ogled vsem obiskovalcem.

Ogled razstave