Skupščina Učiteljskega združenja Slovenije

V Kranju je potekala 3. redna skupščina Učiteljskega združenja Slovenije. Obravnavali so predsedničino in finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora in jih sprejeli ter potrdili. Združenje se je v zadnjem letu, kot sta poročala predsednica Metka Zorec in tajnik Peter Zupan, utrdilo v slovenski strokovni javnosti in medijih, prepričljivo pa je bilo tudi pri utemeljevanju stališč ob anonimnih prijavah šol in učiteljev, NPZ-ju in peticijah. Pohvalili so sodelovanje z Državnim svetom. S svojim članstvom združenje najučinkoviteje in najhitreje komunicira prek družabnih omrežj. .

V razpravi so ugotovili, da oblast ob nastopu položaja vedno sproža široke demokratične razprave o šolstvu, učitelji so prejšnji predlagali 2000 sprememb, potem pa ji zmanjka časa, da bi predloge uredila in jih oblikovala v uresničljiv načrt. Pred volitvami se je združenje sestalo s predstavniki šestih političnih strank, zdaj pa je zanimanje za sodelovanje splahnelo. Navzoči so z odobravanjem in pohvalami ocenili delo organov združenja, ki temelji na etičnem pogonu in dejavnostih v prostem času.

V program, ki ga je predstavil podpredsednik Matija Horvat, so zapisali sedem temeljnih nalog: ustanovitev učiteljske zbornice, odzivanje na peticije, sodelovanje v strokovnih razpravah o šolstvu, pokrajinske konference, vseslovenska učiteljska konferenca, institucionalna krepitev združenja, sodelovanje v oblikovanju Bele knjige. V razpravi so načeli tudi nekaj paradoksov: poklicna združenja imajo 20 zbornic, učitelji, kot najmnožičnejši profil, je nimajo; učenci in dijaki lahko vsaj enkrat na leto v parlamentu predstavijo svoja stališča, učitelji ne; vsaka šola ima zbornico, šolstvo je nima.

Pogovarjali so se tudi o merjenju, beleženju in razvrščanju učiteljevega dela, ukinitvi Šolskih razgledov in možnostih za povečanje pretoka informacij med članstvom. Nekateri so se začudili, da 1/6 denarja namenijo banki za vodenje računa. Podaljšali so za nekaj mesecev mandat organom, saj nameravajo na volivni konferenci okrepiti svoje vrste.