Prva širša javna razprava o prihodnosti vzgoje in izobraževanja

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravljajo nov strateški dokument za vzgojo in izobraževanje – t. i. Belo knjigo, saj se dosedanjemu izteka veljavnost. V sklopu teh priprav bodo organizirali širše javne razprave, območne posvete in obenem oblikovali različne delovne skupine, ki bodo prispevale k vsebini razprav in oblikovanju izhodišč o ureditvi vzgoje in izobraževanja v prihodnjih letih.

Prva širša javna razprava o prihodnosti vzgoje in izobraževanja je bila 29. marca 2019 v Ljubljani. V uvodu je Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, predstavil cilje razprave. Pogled je usmeril 15 let naprej in se vprašal, kakšno in katero znanje bodo potrebovali državljani, ki se danes šele vpisujejo v šolo. Zavzel se je, da bi morala šola izenačevati razlike v znanju, ki izhajajo iz socialnih razlik; poudaril je pomembnost ekvitija v slovenski šoli.

Navzočih je bilo 250 udeležencev, ki so v treh minutah naštevali najbolj pereče probleme in zanimive predloge: birokratizacija in centralizacija šolstva, uvedbo državljanske vzgoje v srednje šole, multikulturno in medijsko vzgojo, utrditev položaja avtonomnega učitelja…. Posebno pozornost in odobravanje so poželi predlogi za takojšnjo prevetritev NPZ-ja; beleženja učiteljevega delovnega časa; trditev, da so učni načrti preobsežni in faktografski; pripravništva za mlade učitelje; ocenjevanja; zgodnjega učenja oz. všolanja; usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

Predloge za izboljšanje šolstva še vedno lahko pošiljate na pobuda.mizs@gov.si ali tvitnete s ključnikom #NajŠola