11. Kulturni bazar

V Kulturnem bazarju združijo moči Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije. Že od začetka leta 2009 bazar poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na enodnevni prireditvi na razstavnih prostorih v treh preddverjih in več dvoranah predstavlja svojo bogato ponudbo skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije.

11. Kulturni bazar je potekal 4. aprila. Začelo se je z uvodnim predavanjem filozofa Leva Krefta Aktualnost sodobne umetnosti: paradoksi in kvadratura kroga. Potem so se obiskovalci porazdelili po delavnicah, razstavah, prireditvah, okroglih mizah, predstavitvah in stojnicah. Bazar deluje po načelu: poglej, sodeluj, odzovi se, razmisli uporabi ali predelaj. Bazar se bo zaključil s filmskimi projekcijami.

Minister za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu Peter Jožef Česnik je ponudil pomoč ministrstva za tesnejše povezovanje z zamejskim šolskim športom.
Šport, gibanje, zdravje, umetnost in tehnologije; napoved medresorskega nacionalnega posveta v Evropskem tednu športa 2019. V omizju z leve: Aleš Šolar, OKS – Združenje športnih zvez; Metka Šošteršič, Direktorat za ustvarjalnost Ministrstva za kulturo; Janja Križman Miklavčič, Direktorat za šport MIZŠ; Nives Markun Puhan, Pedagoška svetovalka za šport ZRSŠ; Poljanka Pavletič Samardžija, Direktorat za šport MIZŠ.
Predavanja, delavnice in okrogle mize so bile ves čas obiskane.
Nina Ostan (levo) je vodila predstavitev primerov rabe dobre prakse sodobne umetnosti Katje Kozjek Varl, OŠ Malečnik; Anke Kočevar, ilustratorke, filmske animatorke in pedagoginje; Borisa Urha, BC Naklo;
Kaje Zadnikar, Viški vrtci in Stevana Čukalca, Srednja šola za oblikovanje Maribor.