Celostno upravljanje vodnih virov

V Ljubljani je v prostorih ARSO 4. aprila 2019 potekalo srečanje slovenske mreže GWP (Global Water Partnership). Na daljavo sta udeležence pozdravila Francois Brikke in Konstantin Ivanov. Oba sta poudarila temeljna načela GWP: organizirati se, učiti se in delovati. Nato sta Martina Zupan in Sabina Bokal orisali delo slovenske mreže, ki deluje že 23 let; njene skromne začetke na ARSO, potem pa se je mreži pridruževalo vse več partnerjev – zdaj jih je 16.

Nato so slovenski partnerji predstavili dosežke na področju trajnostnega čiščenja in odvajanja odpadnih voda, sonaravnih rešitvah, vključevanju mladih in šol in 6. cilja načrta Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. V delavnicah so se lotili načrta slovenske mreže za prihodnost. Za poglavitne cilje so izpostavili: prepoznavanje potenciala mreže GWP kot sotočja sprememb za prilagajanje na podnebne spremembe, upravljanje z vodami, izvajanje ciljev trajnostnega razvoja (predvsem Čista voda in sanitarna ureditev), vključevanje mladih, iskanje področij, kjer mreža lahko učinkovito prispeva k spremembi političnega odločanja in praktičnega ravnanja.

Ena od pomembnih dejavnosti mladih je mednarodni Savski parlament, ki poteka ob dnevu Save – 1. juniju, v okviru Mednarodne komisije za porečje Save. V istem času bodo imeli slovenski učitelji v Podsredi, in Bistrici ob Sotli prvi mednarodni seminar o poučevanju in učenju o vodi Zaživimo z vodo..

Martina Zupan je orisala skoraj četrtstoletno delovanje GWP v Sloveniji.
Tudi Ljubljana popije precej vode iz Save.
V delavnicah so nastajali zanimivi in uporabni predlogi za nadaljnje delovanje mreže GWP.
Z vodo se lahko modro ravna samo, če so pristopi celostni in povežejo vse družbene dejavnike.