Med hlapci in revolucionarji

Na Fakulteti za družbene vede je bila 9. aprila predstavljena knjiga Igorja Lukšiča Med hlapci in revolucionarji. Na predstavitvi so spregovorili Milan Brglez, Igor Lukšič, Aljuš Pertinač in Jernej Pikalo. Za predigro so se obiskovalci nasmejali duhoviti priredbi informativnopolitične oddaje, v kateri so govorci soočili poglede na lik in delo Igorja Lukšiča.

Delo obravnava oblikovanje slovenske politike in politične zavesti do prve svetovne vojne. Avtor je poudaril, da se je zavest oblikovala skozi kulturo in njen najvitalnejši del – jezik. Zato med revolucionarje uvršča tudi Primoža Trubarja in Franceta Prešerna. Slednji je jezik povzdignil na meščansko raven, da je omogočal tudi politični dialog. Do konca 19. stoletja so se na Slovenskem izoblikovale tri glavne politične doktrine in se organizirale v tri stranke: konservativno katoliško SLS, socialistično socialno demokracijo in liberalno mednarodno (napredno) stranko.

Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili pronicljivim mislim ob delu, ki nosi podnaslov Nastanek političnih idej in doktrin na Slovenskem.

Recenzenta sta med drugim zapisala:

Ko človek prebere Lukšičevo študijo, se mu nedvomno odpre nov pogled na podano problematiko. Tudi če se eventualno ne strinja z vsemi avtorjevimi tezami, mora začeti temeljito razmišljati o njih. To pa je največja vrednost nekega znanstvenega poskusa. (Janko Prunk)

Avtor ob znanih dejstvih predvsem s politološkega vidika odpira nekatera nova vprašanja, predvsem pa prepričljivo pokaže na vzroke za ponovni pojav političnih mehanizmov, strankarskega in kulturnega boja iz zgodnjih časov oblikovanja slovenskega političnega prostora v obnovljenem večstrankarstvu po letu 1990. Vzroki za konflikte ostajajo isti, metode boja podobne, politična kultura nespremenjena. (Božo Repe)

Za omizjem pod naslovnico (Don Kihot in Sančo Pansa) od leve: Igor Lukšič, Jernej Pikalo, Milan Brglez in Aljuš Pertinač.