“Zahtevamo odlične učitelje …

… ki jim je biti učitelj poslanstvo.” Pod tem motom je potekalo srečanje civilne pobude Kakšno šolo hočemo. Srečanje je bilo 9. aprila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Udeleženci so v štirih omizjih poslušali uvodne nagovore, ki so jih pripravili Silvo Koželj, Vaniya Manevski, Nataša Lenarčič, Metka Trček in Jožica Frigelj. Nagovore in delavnico po njih je usmerjala Ana Terzić.

Ključno vprašanje v delavnicah je bilo, katere lastnosti, kompetence in veščine naj bi krasile današnjega učitelja. Živahna razprava je odprla pereče omejitve, ki ovirajo učitelja: zunanji pritiski; administriranje; ujetost v pravilnike, zakone in učne načrte. Dotaknila se je problema, da so pristojnosti učitelja, staršev, šole, inšpekcije in zavoda za šolstvo prepletene, nedorečene in celo protislovne. Zedinili so se v mnenju, da je za dobrega učitelja nujna celostnost: osebnosti in znanja – tako vsebinsko- kot pedagoško-strokovnega. Zato so soglašali, da ima izobraževanje učiteljev vrzeli, ki bi jih mogoče zmanjšali, če bi uvedli sprejemne izpite. Nekateri so menili, da bi bilo koristno učitelje pred upokojitvijo narediti za mentorje mladim učiteljem. Polemična diskusija je tekla o učbenikih in delovnih zvezkih, najbolj vroča pa je postala ob učnih pripravah. “Učitelj, ki za svoje učence in svoj pouk ne zmore sam napisati učne priprave, ne bi smel poučevati!” je menila upokojena učiteljica in urednica Milena Strnad.

Ob koncu so omizja morala izbrati štiri najpomembnejše učiteljeve lastnosti. Naj 4 so: #dostojanstvo, #ustvarjalnost, #fleksibilnost in #odgovornost. Zaključke, povzetek razmišljanj in nabor kompetenc bodo poslali MIZŠ in fakultetam, ki izobražujejo učitelje.

Srečanja se je udeležila tudi ddr. Barica Marentič Požarnik
Učiteljska abeceda je ujeta med A in O – alfa je avtonomija, omega je odgovornost.