Inovativni pristopi k učenju in poučevanju

V Ljubljani je 11. aprila potekal prvi del seminarja Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi učnimi pristopi pri družboslovnih in humanističnih predmetih, ki ga je pripravil Zavod RS za šolstvo. Uvod, kako medpredmetno uporabiti učne načrte za načrtovanje pouka v srednji šoli, so pripravili pedagoški svetovalci Sofija Baškarad, Nina Ostan, Tanja Popit, Jožica Pika Gramc, Tomaž Kranjc, Vojko Kunaver in Igor Lipovšek.

Nato so se udeleženci razdelili v delavnice za družboslovje, filozofijo, umetnostno zgodovino, psihologijo, sociologijo in geografijo. Teme so bile: aktualizacija temeljnih vsebin pri državljanski kulturi, pouk filozofije in učni načrt, izzivi poučevanja umetnostne zgodovine in uresničevanja ciljev učnega načrta, od razumevanja standardov do načrtovanja dokazov (načrtovanje pouka po načelih formativnega spremljanja) pri psihologiji, izzivi poučevanja sociologije – povezovanje ciljev in vsebin, spletne platforme za pouk dijakov kot podpora za uresničevanje UN geografije. Ker v nobeni delavnici ni bilo več kot deset udeležencev, je lahko potekala neposredna, iskrena in bogata razprava med udeleženci. Geografom je Tatjana Kikec predstavila spletna orodja za učinkovitejši pouk geografije.

Druga polovica seminarja bo izvedena da daljavo v prihodnjih dveh tednih. V tem delu seminarja sodelujeta tudi Anton Polšak in Mirsad Skorupan. Udeleženci bodo morali narediti izdelek in ga objaviti v spletni učilnici, obenem pa se oglašati v forumu. Ostrina in pronicljivost diskusije bo odvisna od pripravljenosti udeležencev, da v mesecu, ko je šolskega dela vse več, najdejo čas za soočanje mnenj in stališč.

Tanja Popit je spregovorila o medpredmetnem povezovanju pri in s sociologijo.
Pika Gramc je zapisala, da mora šola mladim omogočiti priložnosti za izražanje predlogov, zamisli in dosežkov.