Živimo šolo prihodnosti

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je 18. aprila 2019 pripravil zanimiv dogodek. Skupine učencev in dijakov iz osmih šol so demonstrirale, kakšen pouk si želijo in pričakujejo v prihodnosti. V triletnem mednarodnem projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja so preskušali in ustvarjali pogoje, v katerih učenci sooblikujejo pouk in učenje, gradijo partnerski odnos in prevzemajo odgovornost za svoje učenje.

Z demonstriranjem pouka in odgovori so poskušali razrešiti vprašanja:

Kako poteka pouk, kjer lahko vsak učenec prispeva svoje predloge, zamisli in želje?

Kako učitelji v pouk vključijo vsakega učenca?

Kako vpliva odnos med učiteljem in učenci na učenje ter pridobivanje znanja?

Kaj spodbuja učence k prevzemanju učne odgovornosti?

Moto srečanja je bil ves čas viden učencem in dijakom; pa tudi obiskovalcem.

Učitelji, ki so spremenili svoj način poučevanja, so spregovorili o pouku, pri katerem učenci gradijo kakovostno znanje, ki temelji na razumevanju, in svojiih izkušnjah ter o pouku, h kateremu učenci radi prihajajo. Predstavitve se je udeležila tudi Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja sodelujejo vodilne institucije s področja vzgoje in izobraževanja petih evropskih držav: Irske, Madžarske, Nizozemske, Slovenije in Združenega kraljestva. V Sloveniji je v projektu sodelovalo osem osnovnih in srednja šola.

Ključna sporočila se ohranijo na tabli.
Z leve sedijo Stanka Preskar, Martina Vuk, Vinko Logaj, Gabi Čačinovič Vogrinčič in Rafko Lah.