Terensko delo študentov treh univerz

Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije je spodbudila geografske oddelke na FHŠ Koper, FF Maribor in FF Ljubljana za skupno študijsko terensko delo v porečju Save. Študenti so se zjutraj zbrali pri šentjakobskem mostu in se seznanili z geografskimi značilnostmi Ljubljanskega polja. Nato so jim strokovnjaki Agencije Republike Slovenije za okolje pripravili prikaz fizikalnih meritev vodnega pretoka – daljinsko vodeno plovilo se premika od brega do brega in beleži hitrost vode v celotnem prečnem prerezu.

Nato so odšli v Javno podjetje VOKA Snaga. Predstavili so jim oskrbo s pitno vodo v Ljubljani, odvajanje in čiščenje odpadne vode v Ljubljani, ogledali so si model vodonosnika Ljubljanskega polja, v vodarni Kleče so spoznali nadzorni center in si ogledali enega od vodnjakov.

Popoldne jih čaka še obisk čistilne naprave Črnuče, ogled “plaže” in proge za svetovni pokal v kajaku in kanuju na Brodu. Zaključek je predviden v Medvodah, kjer si bodo ogledali vodno elektrarno.

Bregovi rek so lahko čvrsto betonirani, a ko je v Savi veliko vode, marsikateri jez ali utrditev popusti.
Voda v Savi lahko narase za osem metrov in pol.
Danes je možno večino meritev opraviti z daljinskim vodenjem senzorjev in merilnikov, podatki pa se brezžično shranjujejo in sproti prikazujejo na računalniku.