Uporabna geografija še bolj uporabljana

V Ljubljani je 17. aprila 2019 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete potekal prvi del seminarja Uporabna geografija. Šestnajsturni seminar, ki ga je pripravil Arnes, je sestavljen iz neposrednega dela, samostojnega oblikovanja vsebin na daljavo in spletne videokonference.

Udeleženci so pod mentorstvom Marka Krevsa, Tatjane Kikec, Blaža Repeta in Mirsada Skorupana spoznali možnosti, ki jih ponuja spletišče Uporabna geografija – podpora pri izvedbi pouka in doseganju učnih ciljev. Naučili so se uporabljati različne spletne in mobilne geoinformacijske aplikacije ter pripraviti izvedbene možnosti njihove rabe pri pouku. Preskušali so zahtevnejše možnosti uporabe iskalnika po zemljevidih in ga uporabili kot mobilno aplikacijo. Celostno so načrtovali šolsko ekskurzijo z uporabo spletišča na portalu SIO.

Doma bodo podrobneje naredili načrt ekskurzije in oblikovali njen potek z vsemi postanki. Druga domača naloga bo načrtovanje učne uro z uporabo ene od geoinformacijskih aplikacij ali zemljevidnega iskalnika na mobilnih napravah; tretja bo ustvarjanje učnih situacij, v katerih bo učenec ali dijak spoznaval svet, se učil in ustvarjal poročilo s pomočjo mobilnih naprav.

Jeseni zaradi velikega povpraševanja, mesta so bila zasedena že dan po objavi, načrtujejo ponovitve seminarja.

Priprava strokovne ekskurzije je eden od temeljnih ciljev pouka geografije.
Udeležensi so marsikateri izziv rešili s sodelovanjem. (Foto: Tatjana Kikec)
Portal Uporabna geografija ponuja neslutene možnosti za praktično vse predmete.
Uvodno preverjanje med udeleženci (zaslonska slika): Poprečno učitelji v vsakem razredu vsaj enkrat na teden pri pouku uporabijo interaktivni zemljevid. Vsak pozna portal Uporabna geografija in vsak četrti je na spletu že oblikoval ekskurzijo.