Pomladni seminarji ZRSŠ

Evropska sredstva so omogočila Zavodu RS za šolstvo, da spomladi pripravi brezplačne, predmetno usmerjene seminarje za učitelje. Seminarjev se udeležuje približno desetina slovenskih učiteljev; bilo bi jih verjetno več, če bi bili seminarji napovedani vnaprej in umeščeni v ustreznejši del šolskega leta.

Izvedba seminarjev je različna: ponekod medpredmetna – skupaj za učitelje filozofije, sociologije, družboslovja, psihologije, umetnostne zgodovine in geografije, ali enopredmetna – skupaj za srednješolske in osnovnošolske učitelje ali ločena. Na večini seminarjev je bilo izhodišče predmetni učni načrt, ki bi ga bilo treba brati medpredmetno in z mislijo, da so njegova srž cilji in ne vsebine. Naslednji korak pa je bilo iz učnega načrta izhajajoče pripravljanje in načrtovanje pouka.

Za načrtovanje in izvedbo pouka so zavodovi pedagoški svetovalci ponudili nekaj rešitev, ki so jih razvili v projektih ali jih utemeljili v strokovnih revijah. Povabili so tudi učitelje, ki so predstavili svoje dobre izkušnje. Večina seminarjev je osemurnih in potekajo v obliki: 4 ure v živo in 4 ure v spletni učilnici.

Didaktične rešitve za medpredmetni pouk z mobilnimi napravami na seminarju v Pesnici pri Mariboru.
Tudi spletno okolje Uporabna geografija, ki ga omogoča Arnes, je uporabno tako za geografski kot za medpredmetni pouk; v srednji in v osnovni šoli..
Srednješolski medpredmetni seminar za učitelje srednjih šol v Ljubljani.

Znani so tudi že datumi, kraji in ure študijskih srečanj, ki bodo letos – tako za osnovne kot za srednje šole, od 20. do 30 avgusta.