Javna predstavitev rezultatov projekta Vodni agenti Podravja

Na Osnovni šoli Borcev za severno mejo v Mariboru je v sredo, 15. maja 2019 potekalo zaključno srečanje v okviru projekta Vodni agenti Podravja s predstavitvijo rezultatov. Sodelujoči učitelji iz 12-ih osnovnih šol so dokazali, da lahko s povečanjem osveščenosti učencev in skrbnim ravnanjem s pitno vodo zmanjšamo njeno vsakodnevno porabo.

Vodni viri so vse bolj ogroženi in tega se zavedajo tudi naši mladi vodni agenti, ki so v okviru projekta spoznavali vodne vire, raziskovali njihov pomen ter možnosti njihovega varovanja. Glavni cilj projekta je bil osveščanje učencev o pomenu in nujnosti varovanja vodnih virov ter racionalizacija porabe pitne vode. V projektu sodeluje 539 učencev, zlasti 3. in 4. razredov, pod mentorstvom 26-ih učiteljev iz 12-ih osnovnih šol iz Podravja in okolice. Projekt se je pod strokovnim vodstvom geografinje prof. dr. Tatjane Kikec pričel 1. septembra 2018 in traja do 31. maja 2019.


Projekt izvaja Društvo vodna agencija in ga v okviru iniciative MIT podpira koncern Henkel.

Sodelujoči učitelji so na začetku projekta prejeli merilnike porabe vode, ki so jih namestili na armature (pipe) v učilnicah. Z njihovo pomočjo so skupaj z učenci spremljali dnevno porabo vode, podatke pa so skrbno beležili in vnašali v aplikacijo Vodni agent. Na podlagi zbranih podatkov in razgovora so s preprostimi vsakodnevnimi ukrepi učenci poskušali racionalizirati porabo vode. Analiza v aplikaciji zbranih podatkov je pokazala, da se je povprečna poraba vode zmanjšala kar za 41 % in trenutno znaša 1,34 litra vode na učenca na dan. S tem so sodelujoči učitelji dokazali, da se da z različnimi aktivnostmi osveščanja učencev že v relativno kratkem času, v nekaj mesecih, ozavestiti racionalno rabo vode in tako zmanjšati njeno porabo.

Učenci so na grafu spremljali spreminjanje porabe vode v izbranih časovnih obdobjih.

Učenci so v okviru projekta v obliki pogovora, praktičnih poizkusov, terenskega dela ter drugih učnih metod, spoznavali vodni krog, različne vodne vire, ugotavljali porabnike vode, največje onesnaževalce voda idr. Rezultat njihovega dela so številni poučni plakati, miselni vzorci, literarna in likovna dela ter nenazadnje raziskovalna naloga.

Šole je obiskala tudi mobilna vodna postaja, ki obsega praktično predstavitev vodovodne in komunalne infrastrukture. Učenci so v obliki delavnic spoznali od kod in kako pride voda do pipe in kaj se z njo zgodi, ko odteče v odtok, kar je povečalo njihovo osveščenost glede odgovornega ravnanja z vodo in vodnimi viri.

Učitelji so poročali, da so bili učenci zelo navdušeni nad mobilno vodno postajo, skupaj se je delavnic udeležilo nekaj več kot tisoč učencev.

Sodelujoči učitelji so projekt ocenili kot zelo dober, saj se neprisiljeno vklaplja v vsakodnevno življenje v šoli in doma. Ker se poraba vode meri, je zadeva tudi dovolj konkretna, da je za učence zanimiva in radi sodelujejo. Prav tako so se strinjali, da pričeti z osveščanjem učencev ni nikoli prezgodaj, le njihovi razvojni stopnji primeren način moramo izbrati. 

Posredovala: Tatjana Kikec