Nacionalni strokovni posvet o prehrani

Na Zavodu RS za šolstvo poteka nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani »Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane otrok in mladostnikov«. Udeležuje se ga sto učiteljev gospodinjstva in organizatorjev šolske prehrane. Udeležence je pozdravil Vinko Logaj, direktor ZRSŠ, Aleksandra Pivec, kmetijska ministrica, pa je predstavila pot hrane od proizvajalca do potrošnika in opozorila na ključne razmisleke, ki se jih o tej poti mora zavedati vsak človek, vključene pa morajo biti tudi v pouk.

Nato so stekli dopoldanski referati:

Irena Simčič

Kakovost in učinki organizirane šolske prehrane z različnih  vidikov – Irena Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Nadzor in zagotavljanje varnosti hrane v institucionalnih kuhinjah – Andreja Bizjak, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Spletna podporna okolja za načrtovanje prehranskih obrokov – Rok Poličnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Zagotavljanje ozaveščenosti o zdravih prehranskih izbirah – Anita Kušar, Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko

Medicinsko predpisane diete v vzgojno-izobraževalnih ustanovah – Andreja Čampa, Tomaž Poredoš, Pediatrična klinika Ljubljana

Andreja Bizjak

Popoldanski referati bodo:

Ekološka hrana za bolj zdravo življenje otrok in mladostnikov – Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ugotovitve strokovnega spremljanjakakovosti jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah – Matej Gregorič, Nacionalni Inštitut za javno zdravje

Pomen vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za izboljšanjeprehranskih navad otrok in mladostnikov – Irena Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Didaktične dejavnosti v podporo izboljšanja prehranskih navad – Stojan Kostanjevec, Pedagoška fakulteta Ljubljana

Oblikovanje cen prehranskih obrokov in spremljava stroškov poslovanja na segmentu šolske prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah – Irena Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Zadnji del bo namenjen razpravi in oblikovanju zaključkov.