13. Srečanje turističnih podmladkov – »Tkanje prijateljstva z nitkami turizma«

V Sloveniji potekajo različni projekti, s katerimi želi Turistična zveza Slovenije vzpodbuditi delovanje mladih v turizmu. Eden takšnih, ki ga lahko spremljamo že nekaj let, je „Turizmu pomaga lastna glava”, ki je namenjen osnovnošolcem. Temu sta se pridružila še projekta „Turizem in vrtec”, v katerem najmlajši z igro spoznavajo prve korake v turizmu, in „Več znanja za več turizma”, ki je namenjen srednjim šolam, sicer pa gre za nadaljevanje in kakovostno nadgradnjo osnovnošolske dejavnosti. Skupno pri vseh je, da se vsebine navezujejo na raziskovanje domačega kraja, spoznavanje običajev, odkrivanja naravnih in kulturnih znamenitosti, jedi po starih receptih in podobno ter ugotavljanje možnosti za njihovo vključevanje v ponudbo kraja. Regijskih tekmovanj se vsako leto udeležujejo tudi turistični podmladki iz naših krajev, ki svoje delo predstavijo na izviren, poučen, zabaven in zanimiv način, kar je že mnogim prineslo tudi visoke uvrstitve.

Tako so letošnjo, že trinajsto prireditev RIC Slovenska Bistrica in MTZ Slovenska Bistrica, v sodelovanju z osnovnimi šolami, srednjo šolo in bistriškimi vrtci poimenovali Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. Potekala je v srednji šoli v Slovenski Bistrici, pokroviteljica prireditve pa je bila Občina Slovenska Bistrica.

Na prireditvi sta uvodoma pozdravila dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in bivši dologoletni predesednik Medobčinske turistične zveze Leopold Turk.

Gre za srečanje turističnih podmladkov, ki delujejo na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Letos so mladi raziskovali in ustvarjali na temo »Turistični spominek mojega kraja«.

Tudi letošnja prireditev je potekala s predstavitvami raziskovalnih nalog, turističnimi stojnicami in z nastopi, ko so se podmladkarjem pridružile tudi druge skupine (glasbene, plesne, pevske…) in so s svojim nastopom predstavile šolo in kraj ter popestrile dogajanje.

V programu so sodelovali:

 • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Pragersko (Zakladi Pragerskega) in enota Ciciban
 • Vrtec Blaže in Nežica (Turistični spominek mojega kraja),
 • OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec (Turistični spominek Črešnjevca),
 • 2. Osnovna šola Slovenska Bistrica (Turistični spominek našega kraja) in skupina tretješolcev
 • OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (Sladka legenda o Belo dami),
 • Turistični krožek OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje (Oblačila v preteklosti na Tinju in okolici) in otroška folklorna skupina OŠ Tinje
 • OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava – podružnici Zg. Polskava in Pragersko (Zgornjepolskavska marjetica in Pragerska Katica)
 • OŠ Gustava Šiliha Laporje (Pozdrav iz Laporja) in harmonikarka Biserka Dovnik
 • OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica (Selfie time v Oplotnici),
 • Podmladek TD Lipa Kebelj OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica Kebelj (Zgodovina cvetja iz krep papirja) in harmonikar Vito Senič
 • OŠ Anice Černejeve Makole (Zofijin medaljon),
 • Turistični podmladek Mlada jelka OŠ Šmartno na Pohorju (Pohorske domačije po domače) inskupina harmonikarjev,
 • Srednja šola Slovenska Bistrica (Darilo rojenice).