Javni poziv OŠ k sodelovanju v projektu ATS STEM

Vabimo vas k sodelovanju v mednarodnem projektu Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM). V projektu bo sodelovalno 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Temeljni namen projekta ATS STEM je razvijati in uvajati sodobne pristope poučevanja na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (ang. STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics), ki temeljijo na spodbujanju razvoja prečnih veščin ter spremljanju in vrednotenju le-teh s pomočjo IKT. Vse informacije v zvezi s prijavo in pogoji za udeležbo so razvidni iz priložene dokumentacije. Prijavnica.

Rok prijave: 13. 6. 2019, do 14. ure.

Izpolnjeno prijavnico pošljite:

  • v elektronski obliki na e-naslov.
  • tiskano verzijo pa podpisano s strani odgovorne osebe šole in z žigom v zaprti ovojnici na naslov:

Zavod RS za šolstvo, Oddelek za profesionalni razvoj, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – prijavnica za projekt ATS STEM – Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike.

Informativni sestanek za potencialne prijavitelje bo v petek, 7. junija 2019, na Zavodu za šolstvo, Poljanska 28, soba 215 (2. nadstropje) v Ljubljani, ob 12. uri. Vabljeni ravnatelji in/ali bodoči vodje projektnih timov.

O izboru šol bo odločala Komisija Zavoda RS za šolstvo v skladu s številom doseženih točk, pridobljenih v skladu s kriteriji. Šole bodo o izboru obveščene najkasneje do 18. junija 2019.

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na vodjo projekta Bernardo Moravec (tel. 05/610 06 06).

Vljudno vabljeni k prijavi!