Zaživimo z vodo – mednarodna učiteljska konferenca

V Podsredi in Bistrici ob Sotli je 31. maja in 1. junija potekala mednarodna konferenca o poučevanju o vodi in za ravnanje z vodo in vodnimi viri Zaživimo z vodo. Udeležilo se je je prek 80 slovenskih in hrvaških učiteljev. V dveh dneh se je zvrstilo skoraj petdeset referatov – strokovnih prispevkov, katerih večina temelji na neposredni izkušnji iz pouka.

Nosilne referate so pripravili dr. Lučka Kajfež Bogataj z ljubljanske univerze, ddr. Ana Vovk Korže z mariborske univerze, dr. Mitja Bricelj z Ministrstva za okolje in prostor, Mojca Kunst, direktorica Kozjanskega parka, Peter Kovacs, predsednik ICPDR (mednarodne komisije za zaščito Donave), Dragan Zeljko, sekretar ICSRB (mednarodne komisije za savsko porečje), mag. Margarita Maruškić Kulaš, direktorica Akvarija Karlovac, Rudolf Hornich, vodni direktor avstrijske Štajerske in Gergana Majerčakova ter Konstantin Ivanov z Global Water Partnership.

Opoldne drugega dne so se na mostu prek reke Sotle srečali udeleženci konference in udeleženci savskega parlamenta mladih, ki so se sestali v Kumrovcu. Na sredini mostu so postavili tablo, ki označuje, do kod je segala poplavna voda. Postavljanje tablic je zamisel Komisije za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Agencije Republike Slovenije za okolje. Enostavna oznaka, ki opozarja ljudi, naj razmišljajo, kaj bodo storili, če pride do povodnji, je tudi koristen didaktični pripomoček. Zato so v pripravo postavitve vedno vključene tudi šole in učitelji. Tokratna tablica je trojezična, saj so jo skupaj postavili hrvaški in slovenski geografi.

Konferenco so zaključili z ogledom vodne elektrarne Brežice. Organizatorji konference so Društvo učiteljev geografije Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Kozjanski park in Osnovna šola Bistrica ob Sotli.

Celotna konferenca je bila snemana in objavljena na Arnes Video.

Tiskovna konferenca. Z leve: za računalnikom Mirsad Skorupan, za mizo Mitja Bricelj, Margarita Maruškić Kulaš, Lučka Kajfež Bogataj, Peter Kovacs in Rožle Mrvar Bratec – predsednik DUGS.
Plakate so obesili že v četrtek.
Razprava o vodi in geologiji.
Kakovostni referati so pritegnili udeležence.
Vodno tihožitje.
Ob plakatih se je razvila najbolj živahna razprava.
Ravnatelj OŠ Bistrica ob Sotli Bogomir Marčinković o treh pomembnih dogodkih.
Jože Papež je z modelom demonstriral posledice poplave.
Spominska fotografija. Dr. Ivan Čanjevac (Hrvatsko geografsko društvo) na hrvaški strani tablice in mag. Florjana Ulaga (Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in ARSO) na slovenski strani; skupaj s predstavniki Savske in Donavske komisije, Društva učiteljev geografije Slovenije in Savskega parlamenta mladih.
Obisk elektrarne na spodnji Savi.