Poletna šola CEEPUS: Trajnostna raba regionalnih virov

Od 30. junija do 12. julija bo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potekala 9. mednarodna poletna šola mreže GeoRegNet. Člani mreže, ki omogoča izmenjavo študentov in učiteljev, strokovne ekskurzije in organizacijo poletnih šol, so vsi univerzitetni oddelki za geografijo v Sloveniji. Letošnjo poletno šolo, ki je redna letna dejavnost mreže, je pripravil ljubljanski  Oddelek za geografijo v okviru praznovanja 100-letnice geografije na Univerzi v Ljubljani. Posvečena je trajnostni rabi regionalnih virov. S pomočjo sodelavcev Oddelka za geografijo, zunanjih sodelavcev in 5 profesorjev z drugih  univerz so sestavili zanimiv program za 24 študentov s Poljske, Češke, Hrvaške, Madžarske in iz Srbije, Romunije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije in Nemčije. Organizatorji vabijo tudi javnost, ki se  zanima za posamezna predavanja, da se jih, po predhodni najavi, udeleži.

Svečano odprtje je bilo 1. julija. Udeležence so nagovorili dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete, ki je orisal 100-letno delo fakultete – ustanoviteljice ljubljanske univerze; dr. Irma Potočnik Slavič, predstojnica Oddelka za geografijo, predstavila je pestro znanstveno, pedagoško in mednarodno delo oddelka; dr. Pavel Ptaček, koordinator GeoRegNet, ki se je zahvalil dosedanji koordinatorici Lučki Lorber; in Lovro Jecl, predsednik Društva mladih geografov Slovenije (EGEA Ljubljana), ki je nanizal dejavnosti, ki so jih za študente pripravili mladi slovenski geografi. Programske usmeritve pa sta pojasnila dr. Lučka Lorber, Univerza v Mariboru, prejšnja koordinatorica mreže GeoRegNet, ki je predstavila uspehe 13-letnega delovanja mreže; in dr. Simon Kušar, Univerza v Ljubljani, z dr. Boštjanom Rogljem, sovodja poletne šole.

V prihodnjih dveh tednih bodo študentom predavali, vodili vaje in terensko delo:

V okviru terenskega dela bodo študenti spoznavali Ljubljano, gostovali in raziskovali pa bodo tudi v občinah Vitanje, Domžale in Koper.

Dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete v Ljubljani.
Dr. Irma Potočnik Slavič, predstojnica Oddelka za geografijo.
Dr. Pavel Ptaček, Mendlova univerza Brno.
Dr. Lučka Lorber, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.
Lovro Jecl, predsednik Društva mladih geografov Slovenije (EGEA Ljubljana).
Dr. Simon Kušar, sovodja poletne šole.
Na svečanem odprtju zaradi prometnih težav še ni bilo vseh udeležencev.