Zbornik mednarodne konference Zaživimo z vodo

Društvo učiteljev geografije Slovenije je zbornik mednarodne konferenca Zaživimo z vodo izdalo tudi v tiskani obliki. V njem je 37 prispevkov oz. primerov raziskovanja in učenja o vodi, ki jih je napisalo prek petdeset učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnjakov. Prispevki so uporabni za pouk, ker so opremljeni z nazornimi fotografijami, skicami, preglednicami, zemljevidi in delovnimi listi.

Zbornik na 317 straneh formata C 5 je tudi priročnik, saj prispevki izvirajo iz ciljev učnih načrtov. Uredil ga je Mirsad Skorupan, ki zbornika ne želi komentirati, dodaja pa: “Gradiva je za 5 GB, mogoče pa je pomembnejši podatek, da je bilo z avtorji v recenzijskih postopkih izmenjanih prek 2000 elektronskih pošt.” Na koncu priročnika so dodani tudi Resolucija Mednarodne konference Zaživimo z vodo in 8. zasedanja Parlamenta mladih porečja Save, program konference, sponzorji in podporniki.

Glavni organizator je bil DUGS, soorganizatorji pa MOP, Kozjanski park in OŠ Bistrica ob Sotli.

Skice in fotografije bogatijo zbornik.
Prerez vodnjaka in zgodovinska fotografija.
Shema kroženja vode.
Zemljevid pretakanja vode na kraškem površju.