IT in državljanska vzgoja

Na Fakulteti za družbene vede je 28. avgusta potekalo izobraževanje o rabi informacijske tehnologije za poučevanje državljanske vzgoje. Izobraževanje je bilo ena do delavnic projekta ECCE: »Trendi v poučevanju državljanske vzgoje s pomočjo IT«. Vodil ga je Miha Zimšek.

Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, je v začetnem predavanju izpostavil nekatere dileme o učenju in poučevanju državljanske vzgoje ter njeni umestitvi v učne načrte in predmetnik. Nato je predstavil izsledke mednarodne raziskave o pouku državljanske vzgoje; soočil jo je tudi z raziskavami TIMSS, PIRS in PISA.

Marko Radovan, Filozofska fakulteta, in Matej Urbančič, Filozofska fakulteta, sta predstavila trende poučevanja državljanske vzgoje z IT in orodja za enostavno in učinkovito pomoč učitelju. Poudarila sta hitro odzivnost, ki lahko demokratično zajame vse učence ali dijake, česar pri običajnem pouku vedno ni mogoče.

Miha Zimšek in Mitja Sardoč.
Matej Urbančič in Marko Radovan.
Udeleženci seminarja.