Prvi šolski dan

Prvi šolski dan se marsikomu vtisne v spomin do konca življenja. Zato se šole še posebej potrudijo, da bi bila sporočila učencem, dijakom in staršem jasna, zanimiva in bi dolgotrajneje ostajala in tudi zaznamovala nadaljnje delo ter bila trajno motivacijsko izhodišče.

Najpomembnejša sporočila so namenjena prvošolcem in njihovim staršem. Zato šole pripravijo sprejemni program, kjer pokažejo možnosti, ki jih ustanova ob pouku ponuja učencem. Nekatere šole poudarijo športno področje, druge kulturno, tretje posebne oblike sodelovanja s starši, četrte vpetost v krajevno sodelovanje, nekatere mednarodne projekte ali medpredmetno naravnanost šole; večina pa najboljše od vsakega.

Po navadi je sprejem prvošolcev skupen, ogledajo si kulturno predstavo in poslušajo spodbudni nagovor, potem učiteljice in vzgojiteljice povedejo “prvčke” v razrede, starše pa ločeno seznanijo s splošnimi in posebnimi pravili, ki veljajo na šoli. S starši se pogovorijo tudi o načelih, ki bi morala veljati v trikotniku otrok – šola – starši, da bi po devetih letih učenec veliko znal, bil pripravljen na srednjo šolo in postal samozavesten in družbeno odgovoren državljan.

Prvošolci s starši čakajo, da jih vzgojiteljice in učiteljice popeljejo v razrede OŠ Otočec.
Dramatizirana Sneguljčica, hudobna mačeha, princ, zrcalo, pripovedovalec in dobrodušni palčki so ogreli dlani prvošolcev in staršev.
Policisti so na šolah, tako tudi v novomeški občini, predstavili staršem prometne nevarnosti na poti v hram učenosti.