Razpis za učitelja slovenščine na Evropski šoli Bruselj 1

EBI je del evropskega šolskega sistema, ki zagotavlja izobraževanje za otroke, katerih starši delajo v evropskih institucijah. Šolsko skupnost sestavlja 4.250 učencev 60 različnih narodnosti in več kot 500 članov osebja iz različnih držav članic in širše.


Učence se poučuje v osmih glavnih jezikovnih oddelkih: danščini, angleščini, francoščini, nemščini, madžarščini, italijanščini, poljščini in španščini.