Geografska počastitev 100-letnice Univerze v Ljubljani

Geografija in Univerza v Ljubljani praznujeta skupaj, saj sta se razvijali sočasno. Zato je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani vse leto pripravljal predavanja, okrogle mize, razstave in druge dogodke, posvečene jubileju.

Posebej svečano je bilo 20. septembra. Najprej so odprli razstavo o knjižnici oddelka za geografijo. Ob odprtju je predstojnica oddelka Irma Potočnik Slavič opisala razvoj knjižnice, ki je v začetku temeljil predvsem na podarjenih knjigah. Spomnila se je upokojenih in sedanjih knjižničark, ki skrbijo, da je, poleg raziskovanja v pokrajini, knjižnica osrednje študijsko središče študentov, profesorjev in zunanjih obiskovalcev. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete, je čestital slovenski geografiji ter navdušil s podatkom, da je študij geografije med najboljšimi programi, ki jih omogoča ljubljanska univerza.

Nato je bila okrogla miza o 100-letju geografskih doživetij, v kateri so sodelovali diplomanti oddelka: Lojze Peterle, politik; Dušan Plut, univerzitetni profesor; Metka Špes, univerzitetna profesorica; Janez Fajfar, župan; Marjan Batagelj, podjetnik; Anton Gosar, univerzitetni profesor; Igor Jurič, novinar; predsednik Zveze geografov Slovenije. Sprehodili so se skozi stoletni razvoj geografije in odgovarjali na vprašanje Igorja Juriča: Kaj mi je dala geografija. Predstavili in razdelili so tudi zbornik Razvoj geografije na Slovenskem.

V zborniku je poglede na geografijo in njen razvoj nanizalo 37 avtorjev.

Zvečer pa je bil v Festivalni dvorani dogodek Srečanje generacij, ki se ga je udeležilo 350 geografov. Nekateri so diplomirali pred 65 leti.