Dnevi kulturne dediščine in teden kulturne dediščine

Kulturna dediščina ima pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope. Poudarjanje družbenega pomena dediščine, potrebe po njenem ohranjanju v javno korist ter razvojnih priložnosti na znanstvenem, kulturnem, izobraževalnem in gospodarskem področju se odražajo v zagotavljanju javnega interesa in upoštevanju vključujočega in povezovalnega pristopa k upravljanju. Strokovno verodostojni programi v presečišču dediščine, umetnosti in razvedrila so dolgoročna naložba v ohranjanje dediščine in tradicij lokalnih okolij tudi za prihodnje generacije. Vrhnika ima izjemen potencial na področju naravne in kulturne dediščine, ki v zadnjem obdobju pridobiva prepoznavnost tako v lokalnem kot tudi v nacionalnem in mednarodnem prostoru.


Letos je občina Vrhnika dobila priložnost gostiti slavnostno odprtje 29. Dnevov evropske kulturne dediščine in 7. Tedna kulturne dediščine. Ob tej priložnosti bo potekala tudi slavnostna razglasitev projekta Ljubljanica na Unescov seznam najboljših praks za varovanje podvodne kulturne dediščine. Projekt je pridobil znak 21. junija 2019 v Parizu, na 7. zasedanju držav pogodbenic Konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine, h kateri je z ratifikacijo leta 2008 pristopila tudi Republika Slovenija. Reka Ljubljanica, ki je od leta 2003 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, predstavlja z obsežnim kraškim in barjanskim porečjem ter številnimi arheološkimi najdbami eno od svetovnih znamenitosti. Dneve evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine bo odprl mag. Zoran Poznič, minister za kulturo. Slavnostno odprtje bosta z nagovorom pospremila gostitelj Daniel Cukjati, župan občine Vrhnika, in Janez Kromar, v. d. generalnega direktorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pester celodnevni program je pripravila zadruga za kulturo ZA.POLIS v partnerstvu z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in v sodelovanju z mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami.

  • Slavnostno odprtje bo v Vrhniki, 27.9.2019 ob 19. uri,
  • dogodki pa se bodo vrstili od 27.9. do 12.10. po vsej Sloveniji. Vabimo, da si ogledate program.

Več: