Seminar Drugačna geografija

Društvo učiteljev geografije in ZRSŠ sta 4. in 5. oktobra pripravila seminar Ljubljansko barje, ki se ga je udeležilo 80 učiteljev geografije. Že pred seminarjem so udeleženci izpolnili anketo, v kateri so odgovorili na vprašanja o poučevanju in ocenjevanju ter s tem organizatorjem med drugim sporočili tudi, kakšna so njihova pričakovanja.

Prvi dan so se zbrali na Osnovni šoli Škofljica. Poslušali so predavanja z naslovi: Barje – z vodo prežeta pokrajina, Predstavitve vsebin Krajinskega parka Ljubljansko barje, Drugačna geografija, Razvoj OŠ Škofljica, Simulacija poplave s filmom, Poplava – nazorni in dinamični proces – idealen za motiviranje, usvajanje ciljev učnega načrta in ocenjevanje, Voda in človek na Barju, ki so jih pripravili dr. Tajan Trobec, Maša Bratina, Barbara Vidmar, dr. Tatjana Kikec, Tina Tolar in Helena Tomšič, mag. Igor Lipovšek z Mirsadom Skorupanom in Rožletom Mrvarjem Bratcem, Barbara Trnovec ter dr. Mitja Bricelj.

V svečanem delu so podelili priznanja Društva učiteljev geografije. Pohvale so prejeli: Andreja Bečan (OŠ Vodice), Kristina Šturm (OŠ Milana Šuštaršiča v Ljubljani), Javni zavod Kozjanski park, Matej Matkovič, OŠ Bistrica ob Sotli, Ministrstvo za okolje in prostor.

Priznanja dr. Jakoba Medveda so prejeli: Matej Šiško (OŠ Otočec), Nina Farič (OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana), Tanja Golob (Gimnazija Velenje), Kristjan Jeršin Tomassini  (OŠ Livada), dr. Mojca Ilc Klun (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Petra Madronič (OŠ Koseze), Saša Kosten Zabret (OŠ Preserje pri Radomljah). Priznanja Janeza Jesenka so prejeli: dr. Tatjana Resnik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Stanko Pelc (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), Rožle Bratec Mrvar (OŠ Riharda Jakopiča), Danijel Lilek (OŠ Slave Klavore).  

Priznanja Blaža Kocena za življenjsko delo ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije so prejeli: dr. Karmen Kolnik (Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru). dr. Karel Natek (Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). Mirsad Skorupan (Bolnišnična šola OŠ Ledina v Ljubljani).

Zvečer so opravili tudi občni zbor Društva učiteljev geografije Slovenije, na katerem so sklenili, da prenejo sedež društva.

Drugi dan je bila celodnevna vodena ekskurzijo po Ljubljanskem barju z naslovom Spremembe na Ljubljanskem barju skozi čas. Vodila sta jo geograf dr. Aleš Smrekar (ZRC SAZU) in geolog dr. Tomaž Verbič (Arhej).

Del udeležencev na petkovih predavanjih.
Dr. Tatjana Kikec med predavanjem o drugačni geografiji.
Dr. Aleš Smrekar med poskusom besedne vizualizacije nevidnega ostanka kolišča. Zgolj rahlo konveksno vzpeti barjanski travnik udeležencev na začetku ni prepričal.
Ker je seminar potekal na dan učiteljev, je DUGS udeležence počastil z motivacijskim darilcem.

Nekatere vsebine so povzete s portala DUGS.