Jesenske terenske vaje dijakov SŠSB

Dne, 24. 9. 2019 so v parku Slovenska Bistrica dijaki 2. letnikov program gimnazija Srednje šole Slovenska Bistrica izvajali terensko delo pri pouku biologija.


Cilj te dejavnosti v okviru raziskovanja ekosistemov je bil, da dijaki s teoretičnim, z raziskovalnim in terenskim delom ugotovijo in spoznajo žive in nežive dejavnike izbranega ekosistema, da razumejo funkcionalno povezavo biocenoze z biotopom, spoznajo postopek priprave na terensko delo, znajo izbrati in uporabiti ustrezne pripomočke, instrumente in različne metode dela za določeno nalogo, kakor tudi izvesti kratko raziskavo, jo ustrezno predstaviti in izdelati pisno poročilo o terenskem delu.

Skupinsko delo je za vsako skupino pomenilo svojevrsten izziv v omejenem časovnem razponu. Skupine so krožile med vsemi raziskovalnimi postajami tako, da so vsi dijaki opravili vse zadane cilje. Določali so prisotne drevesne vrste, merili so nežive dejavnike kot so temperatura, pH, vlaga, svetloba. Merili so tudi obseg dreves, pulz v času mirovanja in gibanja ter spoznavali, določali in prešteli vrste živali, ki živijo v prsti ob potoku Bistrica.

Zapisala Vera Cunk Manić, prof. biologije

One thought on “Jesenske terenske vaje dijakov SŠSB

  1. Igor Lipovšek
    10. 10. 2019 at 07:43

    Vmesnik (Vernier) kot možnost, da se tudi numerično potrdi raziskovalne domneve.