Rezultati projekta GLAT

Games for Learning Algorithmic Thinking (GLAT) je Erasmus+ projekt, ki se je začel oktobra 2017 in zaključil konec septembra 2019.

Splošni cilj projekta je bil izboljšati odnos učencev do programiranja in razvijanja algoritmičnega razmišljanja, zmanjšati »strah« pred programiranjem in povečati zanimanje učencev za izbiro kariere na področjih IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) in STEM (naravoslovje, tehnologija in matematika). V sklopu projekta so bile organizirane tri delavnice za osnovnošolske učitelje, ki so potekale na Univerzi na Reki.

Glavni rezultati projekta so: gradiva uporabljena na delavnicah, učne priprave ter učna gradiva, ki so jih učitelji pripravili za učence na podlagi pridobljenih znanj iz delavnic.

Učna gradiva, skupaj s primeri dobrih praks, so na voljo vsem učiteljem po Evropi. Z omenjenimi gradivi lahko učitelji izboljšajo svoje kompetence ter pridobijo sodobno znanje in veščine, usmerjene na inovativno poučevanje na področju IKT ter programiranja.

Vsi dokumenti z rezultati projekta so objavljeni pod licenco CC BY-SA.

Gradiva z delavnic

Gradiva z delavnic vključujejo predstavitve, besedila, primere iger in aktivnosti, ki spodbujajo algoritmično razmišljanje ter druga gradiva, ki so bila udeležencem dostopna prek spletne učilnice Moodle MoD.

Razvoj gradiv je bil povezan z inovativnimi učnimi pristopi poučevanja na področju IKT, kot so problemsko zasnovano učenje (Problem Based Learning – PBL), učenje z raziskovanjem (Inquiry Based Learning – IBL) in učenje z igrami (Game Based Learning – GBL). Gradiva so bila prevedena v angleški jezik, tako da so uporabna tudi za učitelje izven Hrvaške.

Gradiva, uporabljena na delavnicah, so na voljo tukaj.

Učne priprave

V izdelanih učnih pripravah učitelji razvijajo inovativne ideje za izvajanje izobraževalnih dejavnosti s pomočjo sodobnih učnih metod ter z uporabo ustreznih digitalnih vsebin in orodij.

Učne priprave so učitelji pripravili pod mentorstvom strokovnjakov (to so koordinatorji/partnerji projekta iz Slovenije, Estonije, Hrvaške, Bolgarije in Makedonije ). Izdelane učne priprave so nato učitelji uporabili v svojem pedagoškem procesu. Najboljše učne priprave so bile prevedene v angleški jezik in so dostopne na spletni strani projekta.

Učne priprave lahko najdete tukaj.

Izboljšana različica učnih gradiv

Povratne informacije učiteljev in njihovih učencev, zbrane prek vprašalnikov in intervjujev, bodo uporabljene za preverjanje zadovoljstva in končni rezultat – izboljšane učne priprave z delavnic z gradivom za učenje, dopolnjene s primeri najboljših praks.

Končna verzija gradiv bo pripravljena v hrvaškem in angleškem jeziku ter bo dostopna vsem zainteresiranim prek platforme e-učenje.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani GLAT.